Nieuws‎ > ‎

zaterdag 2 februari 2013 - algemene vergadering en ledenvergadering

Geplaatst 1 jan. 2013 07:54 door Bart Tastenoye   [ 1 jan. 2013 07:59 bijgewerkt ]

Tervuren, 1 januari 2013

Beste Furaloper,

Oproeping Algemene Vergadering Furalopers Tervuren vzw op zaterdag 2 februari 2012 om 20.00u in de gemeentelijke feestzaal te Duisburg, Rootstraat

Je denkt misschien ‘dat klinkt saai’ of ‘dat is niets voor mij’, wel laat ons toe jou te overtuigen van het tegendeel en kom langs !

Om je te informeren over het reilen en zeilen van de club en om ons toe te laten te vernemen wat jij verwacht van je loopclub en ons beleid hierop af te stemmen, is jouw aanwezigheid voor ons erg waardevol.

Dus ook wanneer je niet zo vaak komt lopen en/of wanneer je nieuw bent in de club, hadden we jou er graag bij gehad.

Na de vergadering is er zoals steeds gelegenheid om bij te praten bij een hapje en een drankje.

Je wordt dus vriendelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering, met volgende

AGENDA

 1. Activiteitenverslag van het afgelopen seizoen.
 2. Financieel Verslag afgesloten boekjaar en Begroting door penningmeester en rekening nazichters.
 3. Goedkeuring rekeningen en begroting door de AV.
 4. Kwijting aan de bestuurders en de rekening nazichters door de AV.
 5. Aanduiding 2 leden belast met nazicht rekeningen volgend boekjaar door de AV.
 6. Oproep aspirant bestuursleden.
 7. Varia

Na een korte pauze vervolgen we met de ledenvergadering waar volgende punten aan bod komen:

 1. Voorstel activiteitenkalender 2013.
 2. Toelichting bij onze nieuwe website
 3. Oproep medewerkers voor : voor alternatieve loop, stockage en beheer clubmateriaal;
 4. Verbeterpunten en voorstellen aangebracht door de leden.
 5. Verdienstelijke leden.
 6. Uitslag regelmatigheidscriterium en prijsuitreiking. 

Zoals gezegd nodigen we jullie na de vergadering uit om bij te praten bij een hapje en een drankje.

We doen nu al een warme oproep om uw ideeën kenbaar te maken aan het bestuur in verband met de punt 4 van de ledenvergadering.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.

Comments