Nieuws‎ > ‎

Word Gouden Furaloper - nieuw RMC reglement

Geplaatst 9 feb 2013 07:43 door Michael Collier
Beste Furalopers,

Het regelmatigheids criterium van de Furalopers is  bij zijn jaarlijkse aanpassing vereenvoudigd en een concept rijker.

Samen lopen wordt al jaren gewaardeerd en gestimuleerd binnen de club.
Iedereen  die 165 punten indiende (4 punten per training, dus minimum 42 trainingen op een jaar) kreeg een prijs. Vanaf dit jaar kan je de eretitel "gouden Furaloper" verdienen mits het dubbele totaal.

Zij die ongeveer twee keer per week komen trainen kunnen dus zeker "Gouden lFuraloper" worden zeker als je weet dat wedstrijden ook 4 punten opleveren.

De algemene vergadering van 2 februari 2013 stemde voor de aanpassing van het reglement.
Een nieuwe fiche voor het indienen van de punten is in bijlage.
Het volledige reglement is als volgt:


A. Het criterium loopt van 1 januari tot en met 31 december . Er zijn 3 klassementen: dames, heren en jongeren (t.e.m. 17 jaar bij aanvang seizoen).

B. Het doel is het regelmatig lopen in clubverband bevorderen door middel van een appreciatie van de regelmatige lopers en de “gouden regelmatige lopers”.

Punten worden als volgt toegekend:

Er komt hoogstens één prestatie per dag in aanmerking en hoogstens drie per week (van maandag tem zondag).

Er kunnen vier (4) puntenworden ingediend voor elke:

·         Training als jogger, wandelaar of medewerker op de clubtraining van woensdag en zondag  (start plaats en start uur te respecteren)

·         Wedstrijd (behalve de Furaloop)E

Er kunnen tien (10) punten worden ingediend als je de club steunt als :

·         Medewerker Furaloop, gedurende de hele duur van de organisatie

·         deelnemer clubuitstap *

 

Wedstrijden worden bij voorkeur in Fura-outfit en onder de clubnaam “Furalopers” gelopen (per voorkeur omdat er begrip voor uitzonderingen zoals wedstrijden in de winter, Fura outfit niet bestelbaar/beschikbaar enz.).

Alle wedstrijden in binnen- en buitenland komen in aanmerking.

C. De trainingen gaan door elke woensdag om 19.00 uur (van 01/10 tot 31/10 ook om 18.00 uur) en elke zondag om 9.30 uur met vertrek aan sporthal Diependal.

Indien een officiële feestdag op woensdag valt, vindt de training om 9.30 uur plaats.

Indien men bij sluiting van de sporthal uitwijkt naar een andere accommodatie dan geldt deze plaats als vertrekpunt. Alle mogelijke wijzigingen zullen tijdig worden medegedeeld aan de leden.

D. Deelname aan de training impliceert het afwerken van minimum de kleine ronde (5 km). Hiervan kan eenmalig worden afgeweken, bijvoorbeeld bij het oplopen van een kwetsuur. Jongeren en beginnende lopers die deze afstand (nog) niet aan kunnen mogen een kortere afstand lopen.

E. Het behalen van minimum 165 punten (120 punten voor de jongeren) geeft recht op de titel “regelmatige Furaloper”.

Het behalen van 330 punten geeft recht op de titel “gouden regelmatige Furaloper”.

De keuze van 165 en 330 is gebaseerd op ofwel één maal per week ofwel twee maal per week te trainen rekening houdende met een normaal aantal vakanties, andere verplichtingen en kwetsuren, dwz respektievelijk (42 en 83 keer trainen per jaar)

 

Alle geklasseerde lopers krijgen een prijs in natura die wordt uitgereikt op de algemene vergadering. De prijzenpot wordt vastgelegd door de begroting goedgekeurd door de algemene vergadering.  Aanwezigheid op de algemene vergadering is verplicht, zo niet

blijft de prijs eigendom van de club, tenzij er een geldige reden voor afwezigheid is en er vooraf wordt verwittigd.

F. Iedere loper vult per kalendermaand een fiche in met vermelding van naam, voornaam, de betrokken maand, de punten en de eventuele wedstrijduitslagen. Deze fiches worden regelmatig en bij voorkeur binnen de maand volgend op de betrokken prestatiemaand ingeleverd. Dat gebeurt per e-mail aan degene die de RMC resultatentabel opstelt, of persoonlijk aan deze persoon. De punten van november dienen voor 31 december 2012 ingediend te worden om de prijzen te kunnen bestellen en punten voor december dienen ingediend te worden in januari en een week voor de AV.

De fiche om punten in te dienen staat op de website van de Furalopers.

G. Iedereen wordt verondersteld de elementaire regels van eerlijkheid en sportiviteit in acht te nemen. In geval van betwisting en bij gebrek aan “jury” heeft het  bestuur de beheerstaak om de oorzaken en gevolgen van betwisting te verminderen en in uitzonderlijke gevallen in eer en geweten de onaangename taak om een  beslissing te nemen ook al zijn ze betrokken partij maar die de betwisting definitief beslecht.

 

Momenteel is het Lieve Letellier degen die de resultaten bijhoudt: Lieve.letellier@telenet.be


Veel succes met de trainingen en we hopen op een grote deelname aan het RMC.

Ĉ
Michael Collier,
9 feb 2013 07:43
Comments