Nieuws‎ > ‎

GELUKKIG NIEUWJAAR - UITNODIGING ALGEMENE VERGADERING 22 FEBRUARI 2019 - BELANGRIJKE INFO EN VRAGEN

Geplaatst 6 jan. 2019 11:40 door Bart Tastenoye

Namens het bestuur wensen wij jou een gelukkig en gezond 2019 met vele fijne loopmomentjes !


Beste loopmaatjes,

 

Intussen zijn we 2018 uitgelopen en is 2019 uit de startblokken geschoten !


We hopen dat ook dit jaar onze looppaadjes elkaar regelmatig kruisen.


Om jou hiertoe aan te zetten alvast een paar 'loop wist je datjes'  :

- wist je dat je voor het verbranden van een pintje bier 20 minuten moet lopen, valt nog mee als je weet dat dit voor een pizza quattro formaggi 60 minuten is,

- de oudste mannelijke marathonloper was de 101-jarige Fauja Singh, hij liep in 2012 de Londen Marathon in 7 uur en 49 minuten, bij de vrouwen was dat Gladys Burril, zij was 92 toen ze de marathon van Honolulu liep in 9 uur en 53 minuten;

- lopers leven langer, drie keer per week joggen zou tot zes jaar langer leven betekenen;

- in je voeten werken 26 botten, 33 gewrichten, 112 banden en een netwerk van zenuwen en pezen met elkaar samen tijdens het hardlopen;

Met de hulp van al degenen die zich nu reeds engageren voor de Furalopers, in en buiten het bestuur, het feestcomité en het sportcomité, hopen we jou in 2019 vaak te zien op onze trainingen en andere activiteiten.


Een van deze andere activiteiten is de plezantste vergadering die er is, namelijk onze jaarlijkse ledenvergadering, waarop we jou van harte uitnodigen :

Oproeping Algemene Vergadering Furalopers Tervuren vzw op vrijdag 22 februari 2019 om 20 uur (stipt) in  de Zevenster, Markt 7a 5 te Tervuren (ingang langs de kant van de speeltuin).

Het is inmiddels traditie dat veel van onze leden onze jaarlijkse algemene vergadering en ledenvergadering bijwonen.

Het is het moment bij uitstek om je te informeren over het reilen en zeilen van de club en om van jou te vernemen wat jij verwacht van jouw loopclub, zodat we ons beleid hierop kunnen stemmen.

Jouw aanwezigheid is dan ook erg waardevol !

Dus ook wanneer je niet zo vaak komt lopen en/of wanneer je nieuw bent in de club, hadden we jou er graag bij gehad.

Na de vergadering is er zoals steeds gelegenheid om gezellig na te kaarten of bij te praten bij een hapje en een drankje !

Je wordt dus vriendelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering, met volgende

AGENDA

1.             Beeldverslag activiteiten van het afgelopen seizoen.

2.            Financieel Verslag afgesloten boekjaar en Begroting door penningmeester en rekening nazichters, met extra aandacht voor de bestemming van het ingezamelde geld via helpende handen WK groot scherm;(zie onze oproep hierna)

3.            Goedkeuring rekeningen en begroting door de AV 

4.            Kwijting aan de bestuurders en de rekening nazichters door de AV.

5.            Aanduiding 2 leden belast met nazicht rekeningen volgend boekjaar door de AV.

6.            Samenstelling bestuur en aanduiding van eventueel nieuw kandidaat-bestuursleden

7.            Varia

Na een korte pauze vervolgen we met de ledenvergadering waar volgende punten aan bod komen:

1.            Agenda activiteiten 2019 met onder meer woordje uitleg bij 

Start2run die start op woensdag 24 april 2019 onder leiding van Harry;

Fura 10 miles, 10K en shortcut (de furaloop dus) die plaatsvindt op zaterdag 11 mei 2019 onder leiding van Bart; (noteer alvast deze datum omdat we zoals steeds vele helpende handen nodig hebben)

3.            Voorstel goed doel

4.            Varia en voorstellen aangebracht door de leden.

5.            Verdienstelijke leden

6.            Clubkampioenschap 

7.            Uitslag regelmatigheidscriterium en prijsuitreiking

 

Wat betreft punt 2 van de algemene vergadering willen we allereerst het team in de kijker zetten die zich tijdens de wereldbeker van afgelopen zomer geëngageerd hebben om te tappen op het terrein van de Koninklijke Moestuin waar men kon komen kijken naar de matchen van de Rode Duivels op groot scherm. Zij hebben elke keer dat de Belgen speelden (en dat was dus vaak) bijzonder hard gewerkt, waardoor zij voor de Furalopers zomaar eventjes 7000 euro hebben verdiend. Heel erg bedankt hiervoor ! Over de bestemming van deze grote som, hadden we ook graag jouw mening gehad. Laat ons liefst voor 12 januari 2019 via bestuur@furalopers.be weten hoe de club deze centen volgens jou het best besteedt . Op basis van onder meer jouw suggesties, zullen wij een voorstel ter goedkeuring voorleggen op onze Algemene Vergadering.

Wat betreft punt 6 van de algemene vergadering :  de vierjarige bestuursmandaten lopen af in februari 2020, 1 of 2 van de huidige bestuursleden zullen zich op dat ogenblik opnieuw kandidaat stellen. Dit betekent dat we op zoek zijn naar leden die verantwoordelijkheid willen nemen. De ervaring leert ons dat het ideaal is om langzaam 'in te lopen'. Furalopers Tervuren vzw is een bijzonder fijne vereniging om te besturen. We hopen dan ook dat er zich snel een aantal kandidaten zullen melden. Ben je geïnteresseerd of  heb je hierover graag nog wat informatie, dan vernemen we dit heel graag via bestuur@furalopers.be.

We doen nu al een warme oproep om uw ideeën kenbaar te maken aan het bestuur in verband met de punt 4  van de ledenvergadering.

Om ons toe te laten de definitieve rangschikking op te maken voor ons regelmatigheidscriterium, dienen de punten  uiterlijk op 12 januari 2019 te worden overgemaakt via rmc@furalopers.be.

Sportieve groeten, 

Els

namens het bestuur


Comments