Nieuws‎ > ‎

GELUKKIG NIEUWJAAR - UITNODIGING ALGEMENE VERGADERING 14 FEBRUARI 2020 - BELANGRIJKE INFO EN VRAGEN

Geplaatst 7 jan. 2020 08:52 door Bart Tastenoye
Namens het bestuur wensen wij jou een gezond en sportief 2020 met vele kleine gelukjes !  

Beste loopmaatjes,


Ook in 2020 hopen we jou vaak te zien op onze trainingen en andere sportieve en minder sportieve activiteiten !


2020 is voor de Furalopers een bijzonder jaar omdat het mandaat van de huidige bestuursploeg afloopt en we ook afscheid nemen van de Madammen van het Feestcomité.

Dit betekent dat op onze algemene vergadering en ledenvergadering van vrijdag 14 februari a.s. er zowel een nieuwe bestuursploeg als een nieuw feestcomité zal worden voorgesteld !


De trouwe leden weten dat we er als Furalopers voor kiezen om zoveel mogelijk leden te betrekken bij de werking van onze loopclub. Om hierin te slagen is het belangrijk je goed te informeren en je de mogelijkheid te bieden inspraak te hebben.

Daarom trachten we tijdens onze algemene vergadering en ledenvergadering zoveel mogelijk leden te bereiken en er met zijn allen een gezellig moment te maken.

Dat we hierin slagen, is ook vorig jaar gebleken tijdens een kort evaluatiemoment op het einde van de vergadering, waarbij we vroegen om via 'mentimeter' in één drie woorden te beschrijven wat je van vergadering vond en dit was het resultaat :

Jouw aanwezigheid dit jaar is van belang om een nieuw bestuur te verkiezen en kennis te maken met het nieuwe Feestcomité. Ook is dit het moment bij uitstek om je te informeren over het reilen en zeilen van de club en ook van jou te vernemen wat je verwacht van je loopclub. 
We hopen bijgevolg naast onze trouwe leden, ook nieuwe leden te mogen verwelkomen alsook degenen die wij of die ons nog niet zo goed kennen. Na de vergadering is er zoals elk jaar de gelegenheid om na te kaarten, bij te praten of elkaar wat beter te leren kennen bij een hapje en een drankje !

Je wordt dus vriendelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering en ledenvergadering op vrijdag 14 februari 2020 om 20 uur stipt in de Zevenster, Markt 7a te Tervuren (ingang langs de kant van de speeltuin) met volgende


AGENDA (volgorde kan nog wijzigen)


1. Woordje van de voorzitter

2. Financieel verslag afgesloten boekjaar en begroting door penningmeesters en rekeningnazichters

3. Goedkeuring rekeningen en begroting door de AV

4. Kwijting aan de bestuurders en de rekeningnazichters door de AV

5. Aanduiding 2 leden belast met nazicht rekeningen volgend boekjaar door de AV

6. Verkiezing nieuwe bestuursploeg

7. Varia


Na een korte pauze vervolgen we met de ledenvergadering waar volgende punten aan bod komen:


1. Voorstelling nieuw Feestcomité 

2. Agenda activiteiten 2020

3. Voorstelling goed doel

4. Varia en voorstellen aangebracht door de leden

5. Verdienstelijke leden

6. Clubkampioenschap 

7. Uitslag regelmatigheidscriterium en prijsuitreiking


We doen nu al een warme oproep om jouw ideeën kenbaar te maken aan het bestuur in verband met punt 4 van de ledenvergadering.

Om ons toe te laten de definitieve rangschikking op te maken voor ons regelmatigheidscriterium, dienen de punten uiterlijk op 12 januari 2020  te worden overgemaakt via rmc@furalopers.be.


Sportieve groeten, 


Els

namens het bestuurComments