Nieuws‎ > ‎

Gelukkig 2017 en uitnodiging Algemene Vergadering 10 februari 2017

Geplaatst 4 jan 2017 08:36 door Bart Tastenoye

Namens het bestuur wensen wij je vele mooie en sportieve momenten in 2017 !

 

Oproeping Algemene Vergadering Furalopers Tervuren vzw op vrijdag 10 februari 2017 om 20 uur (stipt) in de gemeentelijke feestzaal te Duisburg, Rootstraat

 

Om je te informeren over het reilen en zeilen van de club en om ons toe te laten te vernemen wat jij verwacht van je loopclub en ons beleid hierop af te stemmen, is jouw aanwezigheid voor ons erg waardevol.

Uiteraard zal ook het resultaat van onze enquête aan bod komen.

Dus ook wanneer je niet zo vaak komt lopen en/of wanneer je nieuw bent in de club, hadden we jou er graag bij gehad.

Na de vergadering is er zoals steeds gelegenheid om bij te praten bij een hapje en een drankje.Je wordt dus vriendelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering, met volgende

 

AGENDA

               

1.            Activiteitenverslag van het afgelopen seizoen.

2.            Financieel Verslag afgesloten boekjaar en Begroting door penningmeester en rekening nazichters.

3.            Goedkeuring rekeningen en begroting door de AV.

4.            Kwijting aan de bestuurders en de rekening nazichters door de AV.

5.            Aanduiding 2 leden belast met nazicht rekeningen volgend boekjaar door de AV.

6.            Ontslag Francis en aanduiding eventueel nieuw kandidaat-bestuurslid

7.            Varia

 

Na een korte pauze vervolgen we met de ledenvergadering waar volgende punten aan bod komen:

 

1.            Agenda activiteiten 2017

2.            bespreking resultaten enquête

3.            Voorstel goed doel

4.            Varia en voorstellen aangebracht door de leden.

5.            Verdienstelijke leden

6.            Clubkampioenschap 

7.            Uitslag regelmatigheidscriterium en prijsuitreiking. 

 

We doen nu al een warme oproep om uw ideeën kenbaar te maken aan het bestuur in verband met de punt 4  van de ledenvergadering  Ook als je verantwoordelijkheid wil nemen of ons wil vervoegen in het bestuur horen wij het graag via bestuur@furalopers.be.

 

Om ons toe te laten de definitieve rangschikking op te maken voor ons regelmatigheidscriterium, dienen de punten ten laatste deze week en dus uiterlijk op 8 januari 2017 te worden overgemaakt via

rmc@furalopers.be.


 

Sportieve groeten, 

Els

namens het bestuur.

Comments