Nieuws‎ > ‎

Gelukkig 2016 en uitnodiging Algemene Vergadering 29 januari 2016 !

Geplaatst 3 jan 2016 09:24 door Bart Tastenoye

Afbeeldingsresultaat voor afbeelding 2016
                                Denk iets goeds
En denk iets lekkers
Denk iets geks
Of nog iets gekkers
Denk iets aardigs
Denk iets liefs
Maar hoe dan ook
Iets positiefs
(Toon Hermans)
😉 

Namens het bestuur wensen wij je van harte een gelukkig, gezond en dus sportief 2016 !


Oproeping Algemene Vergadering Furalopers Tervuren vzw op vrijdag 29 januari 2016 om 20 uur (stipt) in de gemeentelijke feestzaal te Duisburg, Rootstraat


Om je te informeren over het reilen en zeilen van de club en om ons toe te laten te vernemen wat jij verwacht van je loopclub en ons beleid hierop af te stemmen, is jouw aanwezigheid voor ons erg waardevol.

Dus ook wanneer je niet zo vaak komt lopen en/of wanneer je nieuw bent in de club, hadden we jou er graag bij gehad.

Bovendien lopen de mandaten van de bestuursleden af en wordt er nieuwe bestuursploeg voorgesteld.

 

Na de vergadering is er zoals steeds gelegenheid om bij te praten bij een hapje en een drankje.

 

Je wordt dus vriendelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering, met volgende

 

AGENDA

               

1.            Activiteitenverslag van het afgelopen seizoen.

2.            Financieel Verslag afgesloten boekjaar en Begroting door penningmeester en rekening nazichters.

3.            Goedkeuring rekeningen en begroting door de AV.

4.            Kwijting aan de bestuurders en de rekening nazichters door de AV.

5.            Aanduiding 2 leden belast met nazicht rekeningen volgend boekjaar door de AV.

6.            Verkiezing bestuursleden

7.            Varia

 

Na een korte pauze vervolgen we met de ledenvergadering waar volgende punten aan bod komen:

 

1.            Agenda activiteiten 2016

2.            Oproep medewerkers sportcomité

3.            Voorstel goed doel

4.            Varia en voorstellen aangebracht door de leden.

5.            Verdienstelijke leden

6.            Clubkampioenschap 

7.            Uitslag regelmatigheidscriterium en prijsuitreiking. 

 

We doen nu al een warme oproep om uw ideeën kenbaar te maken aan het bestuur in verband met de punt 4  van de ledenvergadering via bestuur@furalopers.be.


Om Lieve toe te laten de definitieve rangschikking op te maken voor ons regelmatigheidscriterium, dienen de punten ten laatste deze week bij haar te worden binnengebracht via lieve.letellier@telenet.beSportieve groeten, 

Het bestuur.

Comments