Nieuws‎ > ‎

FURA WENSEN EN UITNODIGING ALGEMENE VERGADERING OP 23 FEBRUARI 2018 - LET OP NIEUWE LOCATIE

Geplaatst 2 jan 2018 13:25 door Bart Tastenoye   [ 2 jan 2018 13:28 bijgewerkt ]

begin almaar te stretchen

leg je loopshirt al maar klaar

de Fura paadjes wachten

ook in het nieuwe jaar 😇


Namens het bestuur wensen wij jou een gelukkig, gezond en sportief 2018 !


Oproeping Algemene Vergadering Furalopers Tervuren vzw op vrijdag 23 februari 2018 om 20 uur (stipt) in – let op nieuwe locatie - de Zevenster, Markt 7a te Tervuren.

Om jou te informeren over het reilen en zeilen van de club en om ons toe te laten te vernemen wat jij verwacht van je loopclub en ons beleid hierop af te stemmen, is jouw aanwezigheid voor ons erg waardevol.

Dus ook wanneer je niet zo vaak komt lopen en/of wanneer je nieuw bent in de club, hadden we jou er graag bij gehad.

Na de vergadering is er zoals steeds gelegenheid om bij te praten bij een hapje en een drankje.

Je wordt dus vriendelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering, met volgende

AGENDA

1.            Activiteitenverslag van het afgelopen seizoen.

2.            Financieel Verslag afgesloten boekjaar en Begroting door penningmeester en rekening nazichters.

3.            Goedkeuring rekeningen en begroting door de AV.

4.            Kwijting aan de bestuurders en de rekening nazichters door de AV.

5.            Aanduiding 2 leden belast met nazicht rekeningen volgend boekjaar door de AV.

6.            Samenstelling bestuur en aanduiding van eventueel nieuw kandidaat-bestuursleden

7.            Varia

Na een korte pauze vervolgen we met de ledenvergadering waar volgende punten aan bod komen:

1.            Agenda activiteiten 2018

2.            Evaluatie nieuwe start/parcours

3.            Voorstel goed doel

4.            Varia en voorstellen aangebracht door de leden.

5.            Verdienstelijke leden

6.            Clubkampioenschap 

7.            Uitslag regelmatigheidscriterium en prijsuitreiking. 


Wat betreft punt 6 van de algemene vergadering :  de vierjarige bestuursmandaten lopen af in februari 2020, 2 van 7 huidige bestuursleden zullen zich op dat ogenblik opnieuw kandidaat stellen. Dit betekent dat we op zoek zijn naar leden die verantwoordelijkheid willen nemen. De ervaring leert ons dat het ideaal is om langzaam 'in te lopen'. Wil je ons vervoegen in het bestuur of heb je hierover graag nog wat informatie, dan vernemen we dit heel graag via bestuur@furalopers.be.

Wat betreft punt 2 van de ledenvergadering, evaluatie nieuwe start/parcours ontvang je deze week nog een mail !

We doen nu al een warme oproep om uw ideeën kenbaar te maken aan het bestuur in verband met de punt 4  van de ledenvergadering.

Om ons toe te laten de definitieve rangschikking op te maken voor ons regelmatigheidscriterium, dienen de punten  uiterlijk op 15 januari 2018 te worden overgemaakt via rmc@furalopers.be.


Sportieve groeten, 

Els

namens het bestuur

Inline afbeelding 1

Comments