Nieuws‎ > ‎

ALGEMENE VERGADERIN​G EN LEDENVERGA​DERING OP VRIJDAG 31 JANUARI 2014 !

Geplaatst 3 jan 2014 03:59 door Bart Tastenoye
Oproeping Algemene Vergadering Furalopers Tervuren vzw op vrijdag 31 januari 2014 om 20.00u in de gemeentelijke feestzaal te Duisburg, Rootstraat
Je denkt misschien ‘ik heb wel beters te doen', wel laat ons toe jou te overtuigen van het tegendeel en kom langs !
 Om je te informeren over het reilen en zeilen van de club en om ons toe te laten te vernemen wat jij verwacht van je loopclub en ons beleid hierop af te stemmen, is jouw aanwezigheid voor ons erg waardevol.
Dus ook wanneer je niet zo vaak komt lopen en/of wanneer je nieuw bent in de club of via de start2run bent lid geworden, hadden we jou er heel graag bij gehad.
 
Na de vergadering is er zoals steeds gelegenheid om bij te praten bij een hapje en een drankje.
 
Je wordt dus vriendelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering, met volgende
AGENDA
1.            Activiteitenverslag van het afgelopen seizoen.
2.            Financieel Verslag afgesloten boekjaar en Begroting door penningmeester en rekening nazichters.
3.            Goedkeuring rekeningen en begroting door de AV.
4.            Kwijting aan de bestuurders en de rekening nazichters door de AV.
5.            Aanduiding 2 leden belast met nazicht rekeningen volgend boekjaar door de AV.
6.            Samenstelling bestuur en voorstelling kandidaat bestuurslid
7.            Varia
Na een korte pauze vervolgen we met de ledenvergadering waar volgende punten aan bod komen:
1.            Voorstel activiteitenkalender 2014.
2.            Voorstelling wandelcomité
4.            Verbeterpunten en voorstellen aangebracht door de leden. (zie onderstaande link)
5.            Verdienstelijke leden.
6.            Uitreiking trofee clubkampioen en korte voorstelling sportcomité;
7.            Uitslag regelmatigheidscriterium en prijsuitreiking.  
 
We doen nu al een warme oproep om deze link http://www.furalopers.be/av aan te klikken  en ons te informeren  !
Comments