Praktisch‎ > ‎

Verzekering

De club biedt aan de leden een verzekering aan tegen sportongevallen. Hierna is de beknopte beschrijving ervan zoals Ethias op haar website heeft gepubliceerd.
Lees ook meer specifiek welke risico's door de basispolis sportongevallen (via ons lidmaatschap bij Sporta) worden gedekt (bijlage onderaan deze pagina : Verzekering sportongevallen)


Verder vind je hieronder ook het getuigschrift dat je door de dokter moet laten invullen bij een ongeval en dat naar Ethias moet worden opgestuurd.

Uiteraard is het altijd beter voorkomen dan genezen, klik gerust eens op op de site van de v.z.w. Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde voor algemene informatie rond training, stretching, preventieve oefeningen of als je meer wilt te weten over de meest voorkomende sportblessures.


Sportongevallen               Een product van Ethias Verzekering

De verzekering bestaat uit 2 luiken:

 • Burgerlijke aansprakelijkheid: wij verzekeren de schade, materieel of lichamelijk, veroorzaakt door een fout aan een derde
 • Lichamelijke ongevallen: wij verzekeren de lichamelijke letsels (met uitsluiting van ziektes) overkomen aan de verzekerde buiten elke kwestie van aansprakelijkheid

Verzekerden

 • Burgerlijke aansprakelijkheid: de verzekeringsnemer als organisator van activiteiten, zijn bestuur, zijn medewerkers en zijn leden.
 • Lichamelijke ongevallen: de leden.

Opmerking: voor de verzekering van de lichamelijke ongevallen van uw bezoldigd personeel en uw vrijwillige medewerkers, verwijzen wij u naar de rubrieken "Arbeidsongevallen" en "Vrijwilligersmedewerkers".

Standaardwaarborgen

1. Burgerlijke aansprakelijkheid (per schadegeval):

 • lichamelijke schade: 5.000.000 EUR
 • materiële schade: 625.000 EUR

2. Rechtsbijstand wanneer de burgerlijke aansprakelijkheid van een verzekerde wordt ingeroepen:

 • burgerlijke verdediging: zie punt 1 hierboven
 • strafrechterlijke verdediging (per schadegeval): 12.500 EUR

3. Lichamelijke ongevallen:

 • terugbetaling, na tussenkomst van de mutualiteit, van de behandelingskosten (medische, farmaceutische, ziekenhuisopname,...) welke zijn opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV-tarief tot 100% van dit tarief van toepassing op het ogenblik dat de zorgen verstrekt worden
 • terugbetaling van tandprothesekosten tot 125€ per tand en 500€ per slachtoffer
 • terugbetaling van begrafeniskosten tot 625€
 • terugbetaling van de vervoerskosten van het slachtoffer zoals inzake arbeidsongevallen
 • betaling van vergoedingen: 7.500€ in geval van overlijden en 15.000€ in geval van een totale blijvende invaliditeit
Opmerking: hogere waarborgbedragen kunnen op verzoek toegekend worden mits de betaling van een meerpremie.Ċ
Katrien Van de Laer,
7 jan. 2019 06:22
Ċ
Axel Verspeelt,
11 aug. 2012 11:20
Comments