Praktisch‎ > ‎

Lidgeld

Wij vragen u het onderstaande inschrijvingsformulier ingevuld door te mailen naar leden@furalopers.be of bij een van de Bestuursleden af te geven. 

Furalopers v.z.w. is aangesloten bij Sporcrea vzw – Atletiek: nr 1073002


Het lidgeld voor jaar x moet vóór 15 december van het jaar ervoor overgemaakt worden op ons rekeningnummer 979-4356858-11 ( IBAN BE30 9794 3568 5811 BIC ARSP BE 22) van Furalopers Tervuren VZW met vermelding lidgeld, gevolgd door de naam van de persoon. Voor meerder ingeschreven personen, gelieve alle namen te vermelden in de mededeling.

Wij geven eind december de namen van de bevestigde leden voor het komende jaar door aan de verzekering en het spreekt voor zich dat we dit enkel doen voor de leden die betaald hebben. Latere betalingen hebben dus een impact op de start van uw verzekering.

Het lidgeld 2017 :

25€ voor één lid,

15€ voor de 2de verzekerde van hetzelfde gezin (ofwel 40€ voor de 2 samen)

daarna voor elk extra verzekerd gezinslid 8€. (vb, gezin met 3 leden 48€, gezin met 4 leden 56€,etc.)

In de weken na de betaling krijgen jullie automatisch een formulier doorgestuurd per mail voor eventuele tussenkomst van de mutualiteit. 

Op de Algemene Vergadering van 2017 werd een verhoging van het lidgeld gestemd door de leden. Deze was nodig door de sterke stijging van de verzekeringstarieven. 
De nieuwe tarieven (vanaf inschrijvingen voor 2018) zijn hieronder terug te vinden :

            30€ voor één lid,

            20€ voor de 2de verzekerde van hetzelfde gezin (ofwel 50€ voor de 2 samen)

            daarna voor elk extra verzekerd gezinslid 10€. (vb, gezin met 3 leden 60€, gezin met 4 leden 70€,etc.)


Oproep m.b.t. de ledenadministratie :


Het zou Laura, die de ledenadministratie beheert, enorm helpen om even een mailtje te sturen naar leden@furalopers.be of je wel of geen lid blijft van onze club. Je hoeft geen reden op te geven indien je geen lid wenst te blijven, dus een klein mailtje is voldoende. Het spaart Laura veel tijd uit want anders moet zij steeds mails versturen om te vragen of iemand lid wenst te blijven en/of het lidgeld overgemaakt is.

Hartelijk dank voor jullie hulp.

Het Bestuur.

 

 

 

ĉ
Laura Villanueva,
13 jun. 2016 01:31
Comments