Praktisch‎ > ‎

Inschrijving en lidgeld

Wij vragen u online in te schrijven bij Sporta via deze link https://mijnbeheer.sportateam.be/organisaties/aansluitformulier/941e1aaaba585b952b62c14a3a175a61

Furalopers v.z.w. is aangesloten bij Sporcrea vzw – Atletiek: nr 1073002

Lidgeld :

            30€ voor één lid,

            20€ voor de 2de verzekerde van hetzelfde gezin onder 1 dak (ofwel 50€ voor de 2 samen)

            daarna voor elk extra verzekerd gezinslid 10€. (vb, gezin met 3 leden 60€, gezin met 4 leden 70€,etc.)

            Aansluiting later dan 31/8 voor het lopende jaar kost nog 20 euro ipv 30

Gelieve het lidgeld voor het volgende jaar vóór 31 december van het jaar ervoor over te maken op ons rekeningnummer BE30 9794 3568 5811 van Furalopers Tervuren VZW met vermelding lidgeld, gevolgd door de naam van de persoon. Voor meerder ingeschreven personen, gelieve alle namen te vermelden in de mededeling.

In de weken na de betaling krijgen jullie automatisch een formulier doorgestuurd per mail voor eventuele tussenkomst van de mutualiteit. 

Wij geven begin Januari de namen van de bevestigde leden voor het komende jaar door aan de verzekering en het spreekt voor zich dat we dit enkel doen voor de leden die betaald hebben. Latere betalingen hebben dus een impact op de start van uw verzekering.
Indien je geen lid meer wenst te blijven, gelieve een mailtje te sturen naar leden@furalopers.be, je hoeft geen reden te geven, maar dit bespaart veel tijd bij opvolging van het lidgeld.
Alvast bedankt voor jullie hulp

Het Bestuur.

 

 

 

Comments